• /'feivə(r)/

  Thông dụng

  Cách viết khác favor

  Danh từ

  Thiện ý; sự quý mến
  to find favour in the eyes of someone
  được ai quý mến
  to lose favour in the eyes of someone
  không còn được ai quý mến
  out of favour
  không được quý mến
  Sự đồng ý, sự thuận ý
  Sự chiếu cố; sự thiên vị; ân huệ; đặc ân
  without fear or favour
  không thiên vị
  Sự giúp đỡ, sự che chở, sự ủng hộ
  under favour of night
  nhờ bóng đêm; lợi dụng bóng đêm
  to be in favour of something
  ủng hộ cái gì
  Vật ban cho; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) quà nhỏ, vật kỷ niệm
  Huy hiệu
  (thương nghiệp) thư
  your favour of yesterday
  thư hôm qua của quý ngài
  Sự thứ lỗi; sự cho phép
  by your favour
  (từ cổ,nghĩa cổ) được phép của ngài; được ngài thứ lỗi
  (từ cổ,nghĩa cổ) vẻ mặt
  ( số nhiều) quan hệ tình dục

  Ngoại động từ

  Ưu đãi, biệt đãi, chiếu cố
  Thiên vị
  Bênh vực, giúp đỡ, ủng hộ; tỏ ra có lợi cho (ai); làm dễ dàng cho, làm thuận lợi cho
  (thông tục) trông giống
  to favour one's father
  trông giống bố
  Thích dùng (thứ áo, giày... nào; trong văn báo chí)

  Cấu trúc từ

  as a favour
  không mất tiền
  in favour of...
  có lợi cho.../ để đổi lấy...
  to bestow one's favours on someone
  đồng ý cho ai ăn nằm với mình; "ban ân" cho ai (đàn bà)
  by favour of...
  kính nhờ... chuyển
  to curry favour with somebody
  nịnh hót ai để cầu xin ân huệ
  favoured by...
  kính nhờ... chuyển

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  ân huệ
  biệt đãi
  đặc ân
  đặc huệ
  dành đặc ân
  dành thuận lợi
  sự chiếu cố
  sự thuận lợi
  ưu đãi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X