• /´iə¸foun/

  Điện tử & viễn thông

  ống tai nghe

  Kỹ thuật chung

  ống nghe
  equalizer for earphone
  bộ bù ống nghe
  single earphone
  ống nghe đơn
  telephone earphone
  ống nghe điện thoại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X