• /´i:kwə¸laizə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người làm cho bằng nhau, người làm cho ngang nhau
  (kỹ thuật) đòn cân bằng; bộ cân bằng

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bộ cân bằng, bộ bù, bộ hiệu chỉnh

  Cơ - Điện tử

  Bộ cân bằng, bộ bù, bộ hiệu chỉnh

  Hóa học & vật liệu

  bộ bổ chính

  Ô tô

  cơ cấu bù

  Toán & tin

  bộ san bằng

  Kỹ thuật chung

  bộ bù
  bộ cân bằng
  attenuation equalizer
  bộ cân bằng suy giảm
  Frequency Domain Equalizer (FDE)
  bộ cân bằng miền tần số
  phase equalizer
  bộ cân bằng pha
  pulse equalizer
  bộ cân bằng xung
  bổ chính
  bộ điều chỉnh
  amplitude equalizer
  bộ điều chỉnh biên độ
  cable equalizer
  bộ điều chỉnh cáp
  graphic equalizer
  bộ điều chỉnh âm sắc
  bộ hiệu chỉnh
  phase equalizer
  bộ hiệu chỉnh pha
  transversal equalizer
  bộ hiệu chỉnh ngang
  bộ lặp lại
  bộ sửa
  đòn cân bằng
  hiệu chỉnh
  delay equalizer
  mạch hiệu chính pha
  delay equalizer
  mạch hiệu chỉnh trễ
  phase equalizer
  bộ hiệu chỉnh pha
  phase-equalizer
  máy hiệu chỉnh pha (cân bằng pha)
  transversal equalizer
  bộ hiệu chỉnh ngang
  vòng cân bằng

  Kinh tế

  thiết bị cân bằng áp lực

  Địa chất

  bộ cân bằng, bộ điều chỉnh, bộ bù

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X