• Kỹ thuật chung

  vỏ trái đất
  earth crust oscillation
  dao động của vỏ trái đất
  movement of earth crust
  sự chuyển động của vỏ trái đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X