• /'mu:vmənt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự chuyển động, sự vận động, sự cử động, sự hoạt động
  to lay without movement
  bất động
  to play lacks movement
  vở kịch thiếu hẳn sự hoạt động
  Động tác, cử động
  a graceful movement
  một động tác duyên dáng
  Hoạt động, hành động (của một người, một nhóm)
  to watch someone's movements
  theo dõi hoạt động của ai
  (quân sự) sự di chuyển, sự vận động
  Phong trào, cuộc vận động
  the national liberation movement
  phong trào giải phóng dân tộc
  the movement of patriotic emulation
  phong trào thi đua yêu nước
  Bộ phận hoạt động (của một bộ máy)
  the movement of a clock
  bộ phận hoạt động của đồng hồ
  Tình cảm, mối cảm kích, mối xúc động
  a movement of anger
  cơn giận
  (âm nhạc) phần
  the first movement of a symphony
  phần thứ nhất của bản giao hưởng
  Sự tiến triển (của một bài thơ, một câu chuyện...)
  Sự biến động (của thị trường...)
  Sự đi ngoài, sự ra ỉa

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự chuyển động, sự di chuyển

  Xây dựng

  di chuyển [sự di chuyển]

  Cơ - Điện tử

  Sự chuyển động, sự dịchchuyển, hệ chuyển động

  Kỹ thuật chung

  cơ cấu
  chuyển động
  acceleration of a movement
  gia tốc chuyển động
  air motion [movement]
  sự chuyển động không khí
  air movement
  chuyển động không khí
  aircraft movement
  chuyển động máy bay
  ameboid movement
  chuyển động amip
  axis of movement
  trục chuyển động
  backward movement
  chuyển động lùi
  backward movement
  chuyển động ngược
  bearing restrained for longitudinal movement
  các gối được chống chuyển động dọc
  Brownian - Zsigmondy movement
  chuyển động Brown
  brownian movement
  chuyển động Brow
  capillary movement
  chuyển động mao dẫn
  center of movement
  tâm chuyển động
  centre (ofmovement)
  tâm chuyển động
  chromosome movement
  sự chuyển động của nhiễm sắc thể
  colloidal movement
  chuyển động keo
  Control Movement Gyroscopes (CMG)
  các con quay hồi chuyển của chuyển động điều khiển
  crossed coil movement
  chuyển động của cuộn cảm chéo
  cutting movement
  chuyển động cắt
  elastic movement
  chuyển động đàn hồi
  electrodynamic movement
  chuyển động điện động
  end (long) movement
  sự chuyển động hướng trục
  expansion movement
  chuyển động giãn nở
  fetal movement
  chuyển động thai nhi
  forward movement
  chuyển động tiến
  free movement
  chuyển động tự do
  free movement
  chuyển động chạy không
  frog movement
  chuyển động của tâm ghi
  galvanometer movement
  chuyển động điện kế
  hoisting movement
  chuyển động nâng
  hunting movement of a locomotive
  chuyển động rắn bò của đầu máy
  interrupted movement
  chuyển động gián đoạn
  lens movement
  chuyển động của ống kính
  lifting movement
  chuyển động nâng
  limited movement
  chuyển động hữu hạn
  mandibular movement
  chuyển động hàm
  manpower movement
  chuyển động nhờ sức người
  mass movement
  sự chuyển động khối
  moisture movement
  chuyển động độ ẩm
  movement from copy
  chuyển động theo dưỡng (chép hình)
  movement of earth crust
  sự chuyển động của vỏ trái đất
  movement of earth masses
  sự chuyển động của khối đất
  nodal movement
  chuyển động của nút
  one-way movement
  chuyển động trên một chiều
  pendular movement
  chuyển động kiểu con lắc
  point movement
  chuyển động của ghi
  random movement
  chuyển động ngẫu nhiên
  rate of movement
  tốc độ chuyển động
  reciprocating movement
  chuyển động con lắc
  relative movement
  chuyển động tương đối
  rotational movement
  chuyển động quay
  study of movement of points
  nghiên cứu về chuyển động của ghi
  swinging movement
  chuyển động lúc lắc
  to-and-for movement
  sự chuyển động dọc
  uniform air movement
  chuyển động không khí đều đặn
  unproductive movement
  sự chuyển động vô năng
  vector of movement
  vectơ chuyển động
  vertical component of the fault movement
  thành phần thẳng đứng của chuyển động đứt gãy
  water movement in an estuary
  chuyển động của nước sông chảy ra biển
  hành trình
  return movement
  hành trình chạy không
  return movement
  hành trình không cắt gọt
  return movement
  hành trình ngược
  sự chuyển
  air motion [movement]
  sự chuyển động không khí
  chromosome movement
  sự chuyển động của nhiễm sắc thể
  data movement
  sự chuyển dữ liệu
  end (long) movement
  sự chuyển động hướng trục
  mass movement
  sự chuyển động khối
  movement of earth crust
  sự chuyển động của vỏ trái đất
  movement of earth masses
  sự chuyển động của khối đất
  to-and-for movement
  sự chuyển động dọc
  unproductive movement
  sự chuyển động vô năng
  sự chuyển động
  air motion [movement]
  sự chuyển động không khí
  chromosome movement
  sự chuyển động của nhiễm sắc thể
  end (long) movement
  sự chuyển động hướng trục
  mass movement
  sự chuyển động khối
  movement of earth crust
  sự chuyển động của vỏ trái đất
  movement of earth masses
  sự chuyển động của khối đất
  to-and-for movement
  sự chuyển động dọc
  unproductive movement
  sự chuyển động vô năng
  sự chuyển vị
  sự di động
  sự vận động
  tectonic movement
  sự vận động kiến tạo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X