• Thông dụng

  Danh từ

  (điện) dây đất

  Hóa học & vật liệu

  dòng telua

  Điện

  dòng điện đất
  earth current protection
  bảo vệ dòng điện đất

  Điện lạnh

  dòng điện trong đất

  Điện tử & viễn thông

  dòng tiếp đất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X