• /prə'tek∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự bảo vệ, sự bảo hộ, sự che chở; sự bảo trợ
  under someone's protection
  dưới sự che chở của ai
  Người bảo vệ, người che chở; vật bảo vệ, vật che chở
  Biện pháp bảo hộ hàng nội địa
  Sự đút lót bọn cướp, sự làm tiền (để khỏi bị quấy phá trong chuyện kinh doanh); tiền đút lót (cho cướp) ( protectionỵmoney)
  Giấy thông hành
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy chứng nhận quốc tịch (phát cho thuỷ thủ)
  Chế độ bảo vệ nền công nghiệp trong nước
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) tiền trả cho bọn tống tiền; tiền hối lộ (cho chức trách để bao che cho những hành động phạm pháp)

  Cấu trúc từ

  to live under someone's protection
  được ai bao (đàn bà)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  phòng [sự phòng]

  Cơ - Điện tử

  a Nếu bạn thấy từ này cần thêm hình ảnh, và bạn có một hình ảnh tốt, hãy thêm hình ảnh đó vào cho từ.

  Nếu bạn nghĩ từ này không cần hình ảnh, hãy xóa tiêu bản {{Thêm ảnh}} khỏi từ đó".BaamBoo Tra Từ xin cám ơn bạn !

  Sự bảo vệ, lớp bảo vệ, vật bảo vệ

  Giao thông & vận tải

  bảo hộ

  Kỹ thuật chung

  bảo vệ
  bộ phận bảo vệ
  cấu bảo vệ
  lớp bảo vệ
  sự bảo hộ
  sự bảo vệ

  Kinh tế

  sự bảo hộ
  sự bảo hộ (mậu dịch, công nghiệp)
  tiền bảo kê

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X