• /´egou¸tizəm/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuyết ta là nhất, thuyết ta là trên hết, thuyết duy ngã độc tôn
  Tính tự cao tự đại
  Tính ích kỷ

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X