• /¸elii:´mɔsinəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thuộc về sự bố thí, do sự bố thí
  Không tốn tiền, miễn phí

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X