• /grə´tju:itəs/

  Thông dụng

  Tính từ

  Cho không, không lấy tiền; không mất tiền, không phải trả tiền
  a gratuitous help
  sự giúp đỡ không lấy tiền
  gratuitous haircut
  sự cắt tóc miễn phí
  Không có lý do, vô cớ, vu vơ
  a gratuitous lie
  sự nói dối không có lý do
  a gratuitous insult
  lời lăng mạ vô cớ


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X