• /¸filən´θrɔpik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Thương người, nhân từ, bác ái
  philanthropic organizations
  các tổ chức từ thiện


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X