• /¸elidʒi´biliti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính đủ tư cách, tính thích hợp
  Tính có thể chọn được

  Nguồn khác

  Chuyên ngành

  Đấu thầu

  Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ
  Sự hợp lệ, Tư cách hợp lệ là yêu cầu cơ bản đối với việc tham gia dự thầu của nhà thầu, của hàng hoá hoặc dịch vụ cung cấp cho gói thầu được nêu trong hồ sơ mời thầu trên cơ sở tuân thủ theo quy định của cơ quan tài trợ vốn, hoặc của tổ chức, cá nhân người cấp vốn


  Kinh tế

  đủ tiêu chuẩn
  đủ tư cách

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X