• /,kwalifi'keiSn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Phẩm chất, năng lực;
  Khả năng chuyên môn, trình độ tiêu chuẩn chuyên môn

  Danh từ

  Sự cho là; sự gọi là; sự định tính chất, sự định phẩm chất
  the qualification of his policy as opportunist is unfair
  cho chính sách của ông ta là cơ hội thì không đúng
  Phẩm chất, năng lực, sự đủ tư cách, sự đủ khả năng (để đảm nhiệm một chức vụ...)
  the qualification for membership
  sự đủ tư cách gia nhập (một đoàn thể)
  Khả năng chuyên môn, trình độ chuyên môn, tiêu chuẩn chuyên môn; văn bằng, học vị, chứng chỉ..
  a doctor's qualifications
  những văn bằng chứng nhận của một bác sĩ
  Sự hạn chế; sự dè dặt
  this statement is to be accepted with qualifications
  phải dè dặt đối với lời tuyên bố này

  Chuyên ngành

  Điện tử & viễn thông

  sự định tính

  Kỹ thuật chung

  sự xác định

  Kinh tế

  bằng cấp
  qualification date
  ngày cấp phát bằng cấp
  bằng văn bản thẩm định
  đủ tư cách
  phẩm chất
  sự hạn chế
  tiêu chuẩn chuyên môn
  trình độ chuyên môn
  tư cách
  operation qualification
  tư cách kinh doanh
  qualification certificate
  giấy chứng nhận tư cách
  qualification record
  hồ sơ tư cách chuyên môn
  qualification shares
  cổ phần quy định tư cách
  văn bằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X