• /im´bediη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đưa vào, sự gắn vào
  (hoá học) tạp chất

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  phép nhúng
  embedding of ap aces
  phép nhúng của các không gian
  invariant embedding
  phép nhúng bất biến
  sự lồng vào

  Xây dựng

  sự chôn móng
  sự đặt móng
  vùi

  Y học

  sự cố định mô

  Kỹ thuật chung

  gắn vào
  nhúng
  embedding of ap aces
  phép nhúng của các không gian
  embedding theorem
  định lý nhúng
  invariant embedding
  phép nhúng bất biến
  linking and embedding
  liên kết và nhúng
  Object Linking and Embedding (OLE)
  Nhúng và Liên kết Đối tượng
  object linking and embedding (OLE)
  nhúng và liên kết vật thể
  object linking and embedding-OLE
  nhúng và liên kết đối tượng
  OLE (ObjectLinking and Embedding)
  Nhúng và Liên kết Đối tượng
  sự ấn lõm
  sự bịt
  sự đặt vào
  sự gắn
  sự gắn vào
  sự kết bao
  sự nhúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X