• /im´pɔizən/

  Thông dụng

  Ngoại động từ
  Cho thuốc độc vào, đánh thuốc độc; làm nhiễm độc
  (nghĩa bóng) đầu độc
  to empoison someone's mind against somebody
  làm cho ai căm ghét ai

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  canker , envenom , infect

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X