• /in'fekt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhiễm, làm nhiễm độc, làm nhiễm trùng
  Tiêm nhiễm, đầu độc
  to infect someone with pernicious ideas
  tiêm nhiễm cho ai những ý nghĩ độc hại
  Lan truyền, làm lây
  his courage infected his mates
  lòng dũng cảm của anh ta lan truyền sang đồng đội

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  gây ảnh hưởng

  Kỹ thuật chung

  kết luận
  suy luận

  Kinh tế

  nhiễm

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X