• /in´koudə/

  Thông dụng

  Xem encode

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị mã hóa

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị mã hóa

  Thiết bị mã hóa

  Điện tử & viễn thông

  mã hóa viên
  keyboard encoder
  mã hóa viên bàn phím

  Kỹ thuật chung

  bộ lập mã
  bộ mã hóa

  Kinh tế

  người lập mã (thông tin)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X