• /'ki:bɔ:d/

  Thông dụng

  Danh từ

  Bàn phím ( pianô); bàn chữ (máy chữ)
  (điện học) bảng điều khiển; bảng phân phối
  Bảng chuyển mạch; tổng đài điện thoại
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng treo chìa khoá

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  bảng nút bấm, bảng phân phối
  supplemental keyboard
  (máy tính ) bộ bấm phụ


  Kỹ thuật chung

  bàn phím

  Giải thích VN: Một thiết bị lối vào thường xuyên nhất cho mọi máy tính. Bàn phím bao gồm toàn bộ các phím chữ cái, số, dấu, ký hiệu và các phím điều khiển. Khi ấn vào một phím ký tự, một tín hiệu vào đã mã hóa sẽ được gởi vào máy tính, và sẽ lập lại tín hiệu đó bằng cách hiển thị một ký tự trên màn hình.

  101 Keyboard
  bàn phím 101 phím
  106 Keyboard
  bàn phím 106 phím
  active keyboard
  bàn phím hoạt động
  active keyboard
  bàn phím kích hoạt
  additional keyboard
  bàn phím bổ sung
  alphanumeric keyboard
  bàn phím số
  Apple Extended Keyboard
  bàn phím Apple mở rộng
  Apple extended keyboard
  bàn phím mở rộng Apple
  AT keyboard
  bàn phím AT
  AZERTY keyboard
  bàn phím AZERTY
  bit-paired keyboard
  bàn phím cặp bit
  blind keyboard
  bàn phím khó thấy
  blind keyboard
  bàn phím mù
  Chiclets keyboard
  bàn phím Chiclet
  customize keyboard
  tùy biến bàn phím
  data entry keyboard
  bàn phím nhập dữ liệu
  digital keyboard
  bàn phím số
  Dvorak keyboard
  bàn phím Dvorak
  enhanced (Japanese) keyboard
  bàn phím nâng cao
  enhanced keyboard
  bàn phím cải tiến
  enhanced keyboard
  bàn phím nâng cao
  ergonomic keyboard
  bàn phím công thái
  full keyboard
  bàn phím đầy đủ
  function keyboard
  bàn phím chức năng
  keyboard buffer
  bộ đệm bàn phím
  keyboard buffer
  đệm bàn phím
  keyboard controller
  trình điều khiển bàn phím
  keyboard design
  thiết kế bàn phím
  keyboard device
  thiết bị bàn phím
  Keyboard Display Terminal (KDT)
  đầu cuối hiển thị bàn phím
  keyboard encoder
  bộ mã hóa bàn phím
  keyboard encoder
  bộ tạo mã bàn phím
  keyboard encoder
  mã hóa viên bàn phím
  keyboard enhancer
  bộ tăng cường bàn phím
  keyboard enhancer
  trình nâng cấp bàn phím
  keyboard entry
  sự nhập bằng bàn phím
  keyboard entry
  sự nhập ở bàn phím
  keyboard file
  tệp bàn phím
  keyboard help
  trợ giúp bàn phím
  keyboard input
  nhập liệu bằng bàn phím
  keyboard layout
  bố trí bàn phím
  keyboard layout
  bố trí trên bàn phím
  keyboard layout
  mặt bằng bàn phím
  keyboard layout
  mẫu bố trí bàn phím
  keyboard layout
  sắp xếp trên bàn phím
  keyboard lock
  khóa bàn phím
  keyboard locking
  sự khóa bàn phím
  keyboard lockout
  khóa bàn phím
  keyboard lockup
  trạng thái treo bàn phím
  keyboard macro
  macrô bàn phím
  keyboard mapping
  sự ánh xạ bàn phím
  keyboard mask
  bảng mẫu phủ bàn phím
  keyboard mask
  mẫu bàn phím
  keyboard modifier
  chỉnh viên bàn phím
  keyboard number
  số hiệu bàn phím
  keyboard operator
  người thao tác bàn phím
  keyboard overlay
  bảng mẫu bàn phím
  keyboard overlay
  mạng che bàn phím
  keyboard overlay
  mẫu bàn phím
  keyboard password
  mật khẩu bàn phím
  keyboard printer
  máy in có bàn phím
  keyboard processor
  bộ xử lý bàn phím
  keyboard scan
  quét bàn phím
  keyboard scan
  sự quét bàn phím
  keyboard selection
  sự lựa chọn bàn phím
  Keyboard Send Only (KSO)
  bàn phím chỉ gửi
  keyboard send/receive (KCS)
  gửi/ nhận bằng bàn phím
  keyboard sender
  máy phát qua bàn phím
  keyboard shifts
  sự dịch bàn phím
  keyboard shortcut
  ngõ tắt bàn phím
  keyboard speed
  tốc độ bàn phím
  keyboard template
  bảng mẫu phủ bàn phím
  keyboard template
  khuôn mẫu bàn phím
  keyboard template
  màng che bàn phím
  keyboard template
  mẫu bàn phím
  keyboard template
  tấm mẫu bàn phím
  keyboard to disk entry
  bàn phím nhập dữ liệu trên đĩa
  keyboard transmitter
  máy phát bàn phím
  keyboard type
  loại bàn phím
  Keyboard Unit (KU)
  khối bàn phím
  Keyboard/Monitor/Mouse (switch) (KMM)
  Bàn phím/Màn hình/Con chuột (chuyển mạch)
  KSC (keyboardsend/receive)
  gửi/ nhận bằng bàn phím
  lighted programmable function keyboard
  bàn phím phát sáng khả lập trình
  locked keyboard
  bàn phím bị khóa
  locked keyboard
  bàn phím có khóa
  locked keyboard
  bàn phím đã khóa
  membrane keyboard
  bàn phím có màng che
  membrane keyboard
  bàn phím màng
  multilingual keyboard
  bàn phím đa ngữ
  national keyboard
  bàn phím quốc gia
  overlay keyboard
  bàn phím phủ
  plastic bubble keyboard
  bàn phím bóng plastic
  programmable keyboard
  bàn phím lập trình được
  programmed keyboard
  bàn phím lập trình
  QUERTY keyboard
  bàn phím QUERTY
  scanner keyboard
  bàn phím quét
  soft keyboard
  bàn phím mềm
  supplement keyboard
  bàn phím phụ
  supplemental keyboard
  bàn phím phụ
  tactile keyboard
  bàn phím chạm
  ten digit keyboard
  bàn phím 10 chữ số
  terminal keyboard
  bàn phím đầu cuối
  bảng điều khiển
  bảng phân phối
  đánh máy
  bấm phím

  Kinh tế

  bàn bấm nút
  bàn chữ
  bàn nút bấm bàn chữ
  bàn phím
  data entry keyboard
  bàn phím nhập dữ liệu
  soft keyboard
  bàn phím mềm (máy vi tính)
  Nguồn khác

  Xây dựng

  bảng điều khiển, bàn phím

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X