• Điện tử & viễn thông

  kết thúc phát lại
  End of Retransmission Response for End of Retransmission (EOR/ERR)
  kết thúc trả lời phát lại cho yêu cầu kết thúc phát lại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X