• Thông dụng

  Tính từ

  (sinh vật học) nội tiết
  endocrine glands
  những tuyến nội tiết

  Danh từ

  (sinh vật học) tuyến nội tiết

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  nội kết

  Kỹ thuật chung

  nội tiết
  endocrine exophthalmos
  lồi mắt nội tiết
  endocrine gland
  tuyến nội tiết (tuyến không có ống dẫn)
  endocrine system
  hệ nội tiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X