• /glænd/

  Thông dụng

  Danh từ

  (giải phẫu) tuyến
  lachrymal gland
  tuyến nước mắt, tuyến lệ
  thyroid gland
  tuyến giáp
  sweat glands
  tuyến mồ hôi
  endocrine glands
  tuyến nội tiết
  (kỹ thuật) nắp đệm, miếng đệm

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  nắp đệm, miếng đệm, vòng bít, đệm bít

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Nắp đệm, miếng đệm, vòng bít

  Ô tô

  phốt (trục đầu)

  Y học

  tuyến hạch

  Kỹ thuật chung

  hộp nắp bít
  nắp bít
  nắp đệm
  nắp đệm, miếng đệm

  Giải thích EN: An apparatus that prevents leakage at the point at which a shaft emerges from a vessel containing a fluid under pressure. (Goingback to the Latin word for "acorn."). Giải thích VN: Bộ phận ngăn sự rò rỉ tại vị trí mà tay cầm nhô ra khỏi thùng chứa chất lỏng dưới tác dụng của áp suất.

  miếng đệm
  miệng đệm
  vành đai
  vành tỳ
  vòng bít
  gland cock
  van có vòng bít
  gland cock
  vòi có vòng bít
  wiping gland
  vòng bít sạch
  vòng đai
  vòng đệm kín

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X