• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Toán & tin

  tự đồng cấu
  anti-endomorphism
  phản tự đồng cấu
  endomorphism ring
  vành tự đồng cấu
  join endomorphism
  tự đồng cấu nối
  normal endomorphism
  tự động cấu chuẩn tắc
  operator endomorphism
  tự đồng cấu toán tử
  partial endomorphism
  tự đồng cấu riêng phần
  proper value of an endomorphism
  giá trị riêng của một tự đồng cấu
  trace of endomorphism
  vết của tự đồng cấu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X