• Kỹ thuật chung

  nguồn năng lượng
  exhaustible energy source
  nguồn năng lượng cạn kiệt dần
  exhaustible energy source
  nguồn năng lượng có hạn
  inexhaustible energy source
  nguồn năng lượng không cạn kiệt
  inexhaustible energy source
  nguồn năng lượng vô tận
  non-depletable energy source
  nguồn năng lượng không cạn kiệt
  renewable energy source
  nguồn năng lượng tái sinh
  renewable energy source
  nguồn năng lượng tái tạo
  renewable energy source
  nguồn năng lượng tái tạo được

  Xây dựng

  nguồn năng lượng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X