• /¸inig´zɔ:stəbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không bao giờ hết được, vô tận
  Không mệt mỏi, không biết mệt
  an inexhaustible worker
  một người làm việc không biết mệt


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X