• /ig´zɔ:stibl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể làm kiệt được, có thể làm cạn; có thể dốc hết, có thể kiệt quệ, tính có thể dùng hết
  Có thể bàn hết khía cạnh, có thể nghiên cứu hết mọi mặt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  vét kiệt được
  normal exhaustible
  vét kiệt chuẩn được

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  adjective
  limited , modest , inadequate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X