• /in´kindl/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhen, nhóm (lửa...)
  to enkindle a war
  nhóm ngọn lửa chiến tranh, gây ra chiến tranh
  Kích thích, kích động, khêu gợi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X