• /in´spaiə/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  inspire sb to sth
  Truyền (cảm hứng, ý nghĩ...); truyền cảm hứng cho (ai), gây cảm hứng cho (ai)
  inspire sb with sth = inspire sth in sb
  Gây (tình cảm...) (cho ai); gây ra; xúi giục
  Hít vào, thở vào
  (tôn giáo) linh cảm

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  hút vào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X