• /in,vaiərən'mentəli/

  Thông dụng

  Phó từ
  Về phương diện môi trường
  this warehouse is environmentally safe
  nhà kho này an toàn về mặt môi trường

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X