• /'weəhaus/

  Thông dụng

  Danh từ

  Kho hàng; kho chứa đồ
  (từ cổ,nghĩa cổ) cửa hàng

  Ngoại động từ

  Cất vào kho, xếp vào kho
  the cost of warehousing goods
  chi phí cho hàng gửi vào kho

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Kho hàng, nhà kho, (v) nhập kho, bảo quản trong kho

  Toán & tin

  kho hàng, nhập kho

  Xây dựng

  kho chứa đồ
  kho hàng nhập kho
  bãi chứa hàng

  Kỹ thuật chung

  kho chứa hàng
  goods warehouse
  nhà kho chứa hàng
  refrigerated warehouse
  kho chứa hàng lạnh
  kho hàng
  cargo warehouse
  kho hàng ở cảng
  nhà kho
  nhà kho chứa hàng
  nhập kho
  warehouse receipt
  phiếu nhập kho

  Kinh tế

  cất vào kho
  xếp vào kho

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X