• /¸epi´saiklik/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) Epixic, ngoại luân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoại luân
  epicyclic gear
  hệ truyền động ngoại luân
  hành tinh
  epicyclic gear
  bánh răng hành tinh
  epicyclic gear
  cấu truyền động hành tinh
  epicyclic gear
  hệ truyền động hành tinh
  epicyclic gear
  sự truyền động hành tinh
  epicyclic gear (planetarywheel)
  bộ bánh răng hành tinh
  epicyclic gear train
  bánh răng hành tinh
  epicyclic gear train
  bộ truyền động hành tinh
  epicyclic gear train
  cấu hành tinh
  epicyclic gear train
  hệ truyền động hành tinh
  epicyclic train
  bộ truyền động hành tinh
  epicyclic train
  cấu hành tinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X