• /´plænitəri/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) hành tinh
  planetary system
  hệ thống hành tinh
  planetary movements
  các chuyển động của hành tinh
  Ở thế gian này, trần tục
  Đồng bóng, lúc thế này, lúc thế khác

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (thuộc) hành tinh

  Vật lý

  thuộc hành tinh

  Kỹ thuật chung

  hành tinh
  epicyclic gear (planetarywheel)
  bộ bánh răng hành tinh
  planetary atomic model
  mẫu hành tinh của nguyên tử
  planetary closer
  máy bện kiểu hành tinh
  planetary electron
  electron hành tinh
  planetary electrons
  hành tinh điện tử
  planetary environmental engineering
  công nghệ môi trường hành tinh
  planetary gear
  bánh răng hành tinh
  planetary gear
  bánh răng hành tinh (trong máy khởi động)
  planetary gear differential
  hộp visai bánh răng hành tinh
  planetary gear set
  bộ bánh răng hành tinh
  planetary gear set
  bộ bánh răng hành tinh (cặp ba)
  planetary gearing
  bộ truyền động hành tinh
  planetary gears
  bộ truyền động hành tinh
  planetary interior
  phần trong hành tinh
  planetary milling
  sự phay hành tinh
  planetary mission
  chuyến bay hành tinh
  planetary motion
  chuyển động hành tinh
  planetary nebula
  tinh vân hành tinh
  planetary nebulae
  tinh vân hành tinh
  planetary pinion
  bánh răng hành tinh
  planetary precession
  sự tiến động hành tinh
  planetary procession
  sự tiến động hành tinh
  planetary procession
  tuế sai hành tinh
  planetary spindle
  trục (chuyển động) hành tinh
  planetary transmission
  sự truyền động hành tinh
  ravigneaux planetary gear set
  bộ bánh răng hành tinh ravigneaux
  simpson (planetary) gear set
  cụm bánh răng hành tinh simpson

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X