• /i´kwestriən/

  Thông dụng

  Tính từ

  (thuộc) sự cưỡi ngựa
  an equestrian statue
  tượng người cưỡi ngựa

  Danh từ

  Người cưỡi ngựa
  Người làm xiếc trên ngựa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X