• /´raidə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người cưỡi ngựa; người đi xe đạp
  he is no rider
  anh ấy không biết cưỡi ngựa (hoặc không biết đi xe đạp)
  ( số nhiều) (hàng hải) nẹp (bằng gỗ, sắt đóng thêm vào sườn thuyền, tàu cho chắc thêm)
  Phần phụ lục (văn kiện); điều khoản thêm vào (dự luật)
  (toán học) bài toán ứng dụng (một định lý...)
  Bộ phận hố (lên bộ phận khác), bộ phận bắc ngang (qua những bộ phận khác trong máy...)
  Con mã (cân bàn)
  Kỵ binh

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  định lý bổ trợ
  bài toán bổ trợ (ứng dụng)

  Vật lý

  con chạy (ở đòn cân)

  Kinh tế

  bố ước
  điều khoản bổ sung
  điều khoản phụ
  phụ đính
  phụ kiện
  phụ lục
  rây
  sàng
  tờ giáp lai
  tờ nối thêm
  văn bản bổ sung
  văn bản phụ
  văn bản sửa đổi hợp đồng (về bảo hiểm)
  văn kiện bổ sung
  văn kiện phụ
  ý kiến thêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X