• /i´riθrou¸sait/

  Thông dụng

  Danh từ

  Hồng cầu

  Chuyên ngành

  Y học

  hồng cầu
  erythrocyte fragility test
  thử nghiệm tính bở hồng cầu
  erythrocyte sedimentation
  tốc độ lắng hồng cầu
  proto-erythrocyte
  nguyên hồng cầu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X