• /¸sedimen´teiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đóng cặn
  (địa lý,địa chất) sự trầm tích, quá trình lắng đọng trầm tích

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  sa lắng
  sedimentation analysis
  phân tích sa lắng
  sedimentation balance
  cân bằng sa lắng
  sedimentation constant
  hằng số sa lắng
  sedimentation equilibrium
  cân bằng sa lắng
  sedimentation potential
  thế sa lắng
  sedimentation test
  phép thử sa lắng

  Xây dựng

  sự lắng kết tủa
  sự lấp đầy bùn
  sự trầm tích
  primary sedimentation
  sự trầm tích ban đầu

  Kỹ thuật chung

  chất kết tủa
  chất lắng
  sự bồi đất
  sự kết tủa
  sự lắng
  waste water sedimentation
  sự lắng cặn nước thải
  sự lắng cặn
  waste water sedimentation
  sự lắng cặn nước thải
  sự lắng dọng
  sự lắng đọng

  Kinh tế

  sự kết tủa
  sự lắng
  ultracentrifugal sedimentation
  sự lắng ly tâm siêu tốc

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X