• /i¸senʃi´æliti/

  Thông dụng

  Xem essential

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính chủ yếu
  tính cốt yếu

  Kỹ thuật chung

  bản chất

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X