• /'tekst∫ə(r)/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự dệt; lối dệt (cách sắp đặt các sợi trong một tấm vải)
  fine texture
  lối dệt mịn
  Vải
  Kết cấu (bề ngoài hoặc cảm giác khi sờ vào của một bề mặt.. nhận biết được độ dày, cứng, mịn.. của vật)
  the delicate texture of her skin
  làn da mịn màng của cô ấy
  Kết cấu, bố cục (bài thơ..)
  the fine texture of a poem
  kết cấu tinh vi của một bài thơ

  Ngoại động từ

  Làm bề mặt (mịn, nhẵn, nhám..)

  Toán & tin

  kết cấu (của vật hoặc ảnh)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  cấu tạo bề mặt
  mặt cấu tạo
  vân (bề mặt)

  Kỹ thuật chung

  hoa văn
  kết cấu
  kiến trúc
  arenaceous texture
  kiến trúc cát
  cumulophyric texture
  kiến trúc tụ ban
  diabasic texture
  kiến trúc điaba
  felsitic texture
  kiến trúc fenzit
  fibroplastic texture
  kiến trúc sợi dẻo
  fine-grained texture
  kiến trúc hạt mịn
  globular texture
  kiến trúc hạt cầu
  granitic texture
  kiến trúc granit
  granitic texture
  kiến trúc hoa cương
  granoblastic texture
  kiến trúc hạt biến tính
  granophyric texture
  kiến trúc ban hạt
  granophyric texture
  kiến trúc granifia
  granulose texture
  kiến trúc hạt
  graphic texture
  kiến trúc vân chữ
  graphophyric texture
  kiến trúc ban vân chữ
  herringbone texture
  kiến trúc xương cá
  homogeneous texture
  kiến trúc đồng nhất
  honeycomb texture
  kiến trúc tổ ong
  hornfels texture
  kiến trúc sừng
  hyaline texture
  kiến trúc thủy tinh
  hyalopilitic texture
  kiến trúc hialopilit
  hypidiomorphic texture
  kiến trúc á tự hình
  intercalate texture
  kiến trúc xen kẽ
  interlock texture
  kiến trúc đan
  intersertal texture
  kiến trúc xen vách
  lattice texture
  kiến trúc mạng
  lepidoblastic texture
  kiến trúc vảy biến tinh
  marginal texture
  kiến trúc rìa
  massive texture
  kiến trúc khối
  microfelsitic texture
  kiến trúc vi fenzit
  microfluidal texture
  kiến trúc vi dòng chảy
  microgranitic texture
  kiến trúc vi granit
  microgranitic texture
  kiến trúc vi hạt
  micrographic texture
  kiến trúc vi vân chữ
  microphanitic texture
  kiến trúc vi fanit
  mosaic texture
  kiến trúc men rạn
  non crystalline texture
  kiến trúc không kết tinh
  ophitic texture
  kiến trúc ofit
  panidiomorphic texture
  kiến trúc toàn tự hình
  poikiloblastic texture
  kiến trúc biến tính
  porphyroid texture
  kiến trúc dạng nổi ban
  pressure texture
  kiến trúc ép nén
  prismatic texture
  kiến trúc lăng trụ
  saccharoidal texture
  kiến trúc dạng hạt đường
  skeleton texture
  kiến trúc khung xương
  soil texture
  kiến trúc đất
  trachytoid texture
  kiến trúc dạng trachit
  vitroclastic texture
  kiến trúc vụn thủy tinh
  vitrophyric texture
  kiến trúc bán thủy tinh
  xenomorphic texture
  kiến trúc tha hình
  mặt gia công
  vân

  Kinh tế

  cấu tạo
  cấu trúc
  buttery texture
  cấu trúc có dầu
  gritty texture
  cấu trúc có cát
  hard texture
  cấu trúc rắn
  loose texture
  độ hỏng thô cấu trúc không mịn
  rubbery texture
  cấu trúc dai
  short texture
  cấu trúc tơi xốp
  silky texture
  cấu trúc tơ
  smooth texture
  cấu trúc đều đặn
  smooth texture
  cấu trúc mềm mại
  snowy texture
  cấu trúc có tuyết
  soft texture
  cấu trúc mềm
  độ đặc
  tính nhất quán
  vải

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X