• /bi:iη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sinh vật; con người
  human being
  con người
  Sự tồn tại; sự sống
  in being
  tồn tại; sống
  Bản chất; thể chất (con người)
  to come into being

  Xem come

  the Supreme Being
  đấng chí tôn Thượng đế

  Tính từ

  Hiện tại, hiện nay
  for the time being
  trong thời gian hiện nay, trong thời gian này

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  cái tồn tại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X