• /¸evə´la:stiηgnis/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tính vĩnh viễn, tính lâu dài, tính bất diệt
  Sự kéo dài mãi, sự láy đi láy lại mãi, sự không ngớt, sự không ngừng, sự không dứt

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X