• /¸pə:pi´tju:iti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính liên tục, tính vĩnh cửu
  in (to, for) perpetuity
  mãi mãi, vĩnh viễn
  Vật sở hữu vĩnh viễn; địa vị vĩnh viễn
  Lợi tức hưởng suốt đời

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (toán kinh tế ) quyền sở hữu liên tục

  Kinh tế

  niên kim vĩnh cửu
  niên kim vĩnh viễn
  tài sản vĩnh viễn

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X