• Thông dụng

  Danh từ

  Sự tồn tại sau khi chết
  Dạng tồn tại được tin sẽ tiếp tục sau khi chết
  Giai đoạn sau của cuộc đời
  Giai đoạn của cuộc sống sau khi trải qua một sự kiện hoặc sau khi giữ một vai trò cụ thể
  Is there an afterlife for retired football players ?
  Tiếng tăm sau khi chết, sự lưu danh
  Tiếng xấu hoặc tiếng tốt (uy tín, thanh danh) của một người nổi tiếng sau khi đã qua đời (trong văn chương)

  Từ đồng nghĩa

  life after death , hereafter ,

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X