• /¸evə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gọi lên, sự gợi lên
  (pháp lý) sự gọi ra toà trên

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự gọi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X