• /´sʌmənz/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự gọi đến, sự triệu đến; lời triệu tập
  (pháp lý) lệnh đòi ra toà; trát đòi hầu toà
  to serve a summons on someone
  gửi trát đòi ai ra hầu toà

  Ngoại động từ

  (pháp lý) đòi ra hầu toà, gửi trát đòi ra hầu toà, gọi ra hầu toà

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  trát đòi hầu tòa

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X