• /,invou'keiʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cầu khẩn; lời cầu khẩn
  Lời cầu khẩn nàng thơ (mở đầu một bài anh hùng ca...)
  Câu thần chú
  Sự viện, sự dẫn chứng (tài liệu, nguyên tắc...)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự dẫn ra

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X