• /´evə¸lu:t/

  Thông dụng

  Tính từ

  (toán học) (thuộc) đường pháp bao

  Danh từ

  (toán học) đường pháp bao

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  đường pháp bao
  evolute of a curve
  đường pháp bao của một đường cong
  evolute of a surface
  đường pháp bao của một mặt
  intermediate evolute
  đường pháp bao trung gian
  plane evolute
  đường pháp bao phẳng

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  đường thân khai

  Kỹ thuật chung

  đường pháp bao
  evolute of a curve
  đường pháp bao của một đường cong
  evolute of a surface
  đường pháp bao của một mặt
  intermediate evolute
  đương pháp bao trung gian
  intermediate evolute
  đường pháp bao trung gian
  plane evolute
  đương pháp bao phẳng
  plane evolute
  đường pháp bao phẳng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X