• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Danh từ

  ( the Exchequer) Bộ Tài chính Anh
  the Chancellor of the Exchequer
  Bộ trưởng Bộ Tài chính Anh
  Kho bạc quốc gia, ngân khố quốc gia
  Tiền riêng
  ( Exchequer) (sử học) toà án tài chính (toà án Anh ngày xưa phụ trách về vụ (tài chính)) ( (cũng) Court of Exchequer)

  Kinh tế

  bộ tài chánh
  bộ tài chính
  exchequer bill
  chứng khoán bộ tài chính
  công khố
  exchequer bill
  công khố phiếu
  exchequer bond
  trái phiếu công khố
  ngân khố
  exchequer return
  báo cáo ngân khố
  ngân khố quốc gia
  quốc khố
  tài lực

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X