• /ˈlɪmɪtɪd/

  Thông dụng

  Tính từ

  Hạn chế, có giới hạn
  limited edition
  số bản phát hành hạn chế
  limited liability company
  công ty trách nhiệm hữu hạn

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  bị giới hạn
  limited entry table
  bảng mục bị giới hạn
  processor-limited
  bị giới hạn bởi bộ xử lý
  bị hạn chế
  được giới hạn

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  có hạn
  đã hạn chế

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  bị chặn
  function of limited variation
  hàm có biến phân bị chặn
  limited function
  hàm bị chặn
  limited variation
  biến phân bị chặn

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  hữu hạn
  xe du lịch đường dài cao cấp
  xe lửa cao cấp

  Nguồn khác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X