• /¸eksou´θə:mik/

  Thông dụng

  Cách viết khác exothermal

  Như exothermal

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  bị giãn nở

  Điện lạnh

  phóng nhiệt
  tỏa năng

  Kỹ thuật chung

  ngoại nhiệt
  phóng năng
  tỏa nhiệt
  exothermic exothermic process
  quá trình tỏa nhiệt
  exothermic reaction
  phản ứng tỏa nhiệt
  exothermic transformation
  biến đổi tỏa nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X