• /¸eksou´θə:məl/

  Thông dụng

  Cách viết khác exothermic

  Tính từ

  (hoá học) toả nhiệt

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (vật lý ) toả nhiệt

  Vật lý

  ngoại nhiệt

  Kỹ thuật chung

  phát hiện
  phát nhiệt
  exothermal reaction
  phản ứng phát nhiệt
  tỏa nhiệt
  exothermal reaction
  phản ứng tỏa nhiệt
  high-exothermal lime
  vôi tỏa nhiệt cao
  low exothermal lime
  vôi tỏa nhiệt thấp
  zone of exothermal reactions
  vùng phản ứng tỏa nhiệt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X