• /iks´pændə/

  Thông dụng

  Xem expand

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  thiết bị nong, dụng cụ nong, bộ phận giãn, cái tăng biến (biên độ tín hiệu)

  Cơ - Điện tử

  Thiết bị nong, dụng cụ nong (lỗ)

  Điện tử & viễn thông

  bộ mở rộng
  bộ nới rộng

  Điện lạnh

  chất giãn
  máy dãn nở

  Kỹ thuật chung

  bộ giãn
  turbine expander
  bộ giãn nở kiểu tuabin
  bộ phận giãn
  đêtăngđơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X